Předseda ČKS vs. Světové hry v Cali

Účast na Světových hrách očima Daniela Valeše, předsedy ČKS.

Vážení reprezentanti, vážení členové realizačního týmu

dovolte, abych Vám jménem Českého korfbalového svazu Vám poděkoval za účast a reprezentaci na Světových hrách 2013 v Kolumbii - Cali.

Nevím, jak konečné umístění vnímáte vy, ale pro mě je naše umístění na sedmé příčce zklamáním. Díky absolvované přípravě jsem předpokládal postup ze skupiny a boj o třetí příčku, což se bohužel nepovedlo. Nemá smysl spekulovat o počtu vyhraných utkání a konfrontovat je s ostatními soupeři. Klíč turnaje byl tvrdý, ale pro všechny jasný. Je pravda, že jsme si oproti MS v Číně o jedno místo polepšili, v mých očích je mě však tento argument neuspokojivý. Veřejnost, a bohužel i kompetentní osoby rozhodující o financování sportu, se zajímají hlavně o konečné umístění.

Největší stopu, kterou jsme v Kolumbii zanechali, bylo rozhodování finále Lukášem Filipem. Dále se nám společně podařilo, po delší odmlce, prezentovat korfbal v médiích, kdy se výsledky objevovali na webu ČOV a dále byli prezentovány v České televizi.
Velké pozitivum vidím v tom, že na turnaji se dokázali prosadit noví hráči, kteří reprezentovali možná i poprvé, a že dokonce někteří byli hlavními oporami naší reprezentace. Z toho mám upřímně asi největší radost, protože to nasvědčuje, že reprezentace není jen o souboru 16-ti „starých známých“ vyvolených, ale že může existovat konkurenční prostředí, které napomůže zvýšení motivace a hlavně individuálního přístupu všech zainteresovaných.

Sami jste asi poznali, že samotná hra šla svou agresivitou, rychlostí a zvýšenou intenzitou skórovat neskutečně nahoru. Poznatky, které jste v Cali načerpali, budeme muset využít i v našich soutěžích a přiblížit je mezinárodní úrovni. Od Vás, jako reprezentantů, očekávám, že ochotně a trpělivě pomůžete v předání a učení se nových trendů ostatním hráčům, a to nejen z Vašeho oddílu. Nerad bych, aby se Vaše nové poznání stalo na hřišti projevem arogance vůči ostatním hráčům či rozhodčím.

Do Mistrovství Evropy v Portugalsku zbývá o trochu více než rok, do Mistrovství světa v Belgii více než dva. V případě, že si společně uvědomíme nedostatky, které nám v Kolumbii chyběli, dokážeme na nich zapracovat a samozřejmě přidáme k tomu ještě mnohem víc, jsme schopni na dalších turnajích uspět. Za celý VV ČKS Vám mohu slíbit, že uděláme maximum, a v současnosti už intenzivně pracujeme, abychom dostali naši reprezentaci zpět na medailové pozice. Bez Vás to však nejsme schopni dokázat. Neberte tedy prosím uvedená slova na lehkou váhu a pojďte se pokusit udělat ještě něco víc, než do teď.

Jelikož, alespoň pro mě, nebyla naplněna očekávání, rád bych ve spojitosti s Vámi analyzoval zvolený model přípravy a hlavně hru aplikovanou v našich soutěžích. Rád bych, kdyby jste mi napsali k výše uvedenému pár řádek, abychom se do budoucna případně vyvarovali některých zbytečností.

Závěrem chci vyslovit ještě jednou díky za Vaši účast jak v přípravě, tak i na samotném turnaji. Doufám, že výše uvedené argumenty nebude brát jako kritiku, ale jako vybuzení k následujícím krokům nutným k návratu na stupně vítězů.

V úctě k Vám

Daniel Valeš
předseda Českého korfbalového svazu


Komentáře

komentáře Disqus